Foto: Klara Skovro Thoresen

Store uteområder med kort vei til naturen, stolte og dyktige ansatte og god og moderne infrastruktur kjennetegner barnehagene i Alvdal.  Alvdal kommunale barnehage består av to barnehager, Øwretun og Plassen barnehage. Barnehagene gir kommunens små innbyggere trygge rammer til å utforske og vokse!

Alvdal kommune har samordnet opptak med privat barnehage, ett hovedopptak i året med startdato 15. august. Hovedopptaket lyses ut i månedsskiftet januar/februar med svarfrist 1. mars. Tildeling av plasser foregår fram til 1. mai. Ellers kan det søkes om plass gjennom supplerende opptak hele året.

Alvdal kommune sine nettsider finner du mer praktisk informasjon om barnehagene. Du kan også lese om hver enkelt barnehage ved å trykke på linkene under. 

Øwretun barnehage
Plassen barnehage