Alvdal kommune har tilrettelagt for flere ledige tomteområder med ulike tomtestørrelser og nivå.

Sole

Nyregulert boligfelt med utsikt og svært gode solforhold, og med Sjulhustunet som nærmeste nabo. Her er det gode turmuligheter sommer som vinter. 

Johnsgård

Sentrumsnært byggeklart boligfelt med vestvendte og solrike utsiktstomter. Regulert område for fortettet bebyggelse i tilknytning til feltet.

Mælengtunet

Regulert og byggeklart boligfelt sentralt på Plassen, ca. 5 km fra Alvdal sentrum, nær butikk, barnehage, industriområde.

Spurvtrøa

Nyregulert solrikt boligfelt med vestvendte tomter i nærheten av etablerte boligfelt og idrettsanlegget på Steimoegga.

Månlia

Store sørvestvendte tomter med lang solgang og mye luft i Måna. Kort vei til idrettsanlegg og gode tur- og friluftsmuligheter.

Moan 2

Store tomter på god byggegrunn i tilknytning til etablert boligområder og friarealer på Moan, vest for Alvdal sentrum.

Øvre Brenna

Stort sentrumsnært kommunalt boligfelt i gangavstand til sentrum og skole, kultur- og idrettsanlegg. Vestvendte solrike tomter, mange med god utsikt.

Sivildalen

Store, solrike tomter i etablert sørvendt boligfelt i Sivildalen på Strømmen, nord for Alvdal sentrum.

Solhellinga boliggrend

Solrike, sørvestvendte tomter med gode utsiktsforhold i retning sørøst til nordvest (mot Alvdal vestfjell/Rondane) under regulering i Måna