Sentrumsnært byggeklart boligfelt med vestvendte og solrike utsiktstomter. Regulert område for fortettet bebyggelse i tilknytning til feltet.

Beliggenhet: Alvdal sentrum øst.
Antall tomter: {field 23}
Tomtestørrelse: ca. 900 m2.
Standard: Vei, vann, avløp, gatelys, fiber inkludert i tomteprisen.

Kontakt informasjon

Byggservice N.Ø. AS
v/Trond Motrøen
Tlf.: 62 48 37 32/901 15 899
trond.motroen@byggservice.no