Regulert og byggeklart boligfelt sentralt på Plassen, ca. 5 km fra Alvdal sentrum, nær butikk, barnehage, industriområde.

Beliggenhet: Ca. 5 kilometer nordvest for Alvdal sentrum. Barnehage og dagligvarebutikk rett i nærheten.
Antall tomter: Inntil 40 boenheter
Tomtestørrelse: Varierende.
Standard: Vei, vann, avløp, gatelys og fiber.

Kontaktinformasjon

BF-Bygg Alvdal AS
v/Gunnar Bråten
Tlf.: 957 48 999
gunnar@bf-bygg.no