Store sørvestvendte tomter med lang solgang og mye luft i Måna. Kort vei til idrettsanlegg og gode tur- og friluftsmuligheter.

Beliggenhet: Måna, ca. 3 km nordvest for Alvdal sentrum.
Antall tomter: {field 23}
Tomtestørrelse: ca. 3 mål eller større.
Standard: Klargjort for vei, vann, avløp og fiber. Inkludert i tomteprisen.

Kontaktinformasjon

Lars Einar Skarpsno
Tlf.: 62 48 70 88/913 96 401
larskarp@online.no