Store, solrike tomter i etablert sørvendt boligfelt i Sivildalen på Strømmen, nord for Alvdal sentrum.

Beliggenhet: I Sivildalen på Strømmen, ca. 12 km nord for Alvdal sentrum, retning Tynset.
Antall tomter: 8
Tomtestørrelse: Fra 1 400 til 2 000 m2.
Standard: Vei, vann, avløp inkludert i tomteprisen.

Kontaktinformasjon

Alvdal kommune
enhet kommunalteknikk
Tlf.: 62 48 90 00
postmottak@alvdal.kommune.no