Solrike, sørvestvendte tomter med gode utsiktsforhold i retning sørøst til nordvest (mot Alvdal vestfjell/Rondane) under regulering i Måna

 

Beliggenhet: ca. 2km nordvest for Steimosletta
Antall tomter: 10
Tomtestørrelse: ca. 1-1,8 mål
Standard: Vei, vann, avløp, fiber, gatelys og asfaltert vei

Kontaktinformasjon

Solhellinga Boliggrend AS
Per Erik Lillestrøm: 911 52 038 (E-post)
Tommy Stormoen: 915 54 642 (E-post)
Facebook