Foto: Kai Røen

I Alvdal finner du en helt ny barneskole med flerbrukshall og kultursal, ungdomsskole med svømmehall og Storsteigen videregående skole med en rekke utdanningsprogram innen naturbruk. I nabokommunen Tynset finner du en helt ny videregående skole, og for voksne tilbys utdanning både på Storsteigen VGS og på Studiesenteret på Tynset.

Alvdal barneskole

Høsten 2018 ble den nye barneskolen i Alvdal tatt i bruk. Anlegget heter Sjulhustunet og består av Alvdal barneskole og SFO, Alvdal kulturskole, Alvdalshallen, Alvdal kulturstue og Alvdal FrisklivPer 2019 har Alvdal barneskole 226 elever og ca. 35 ansatte i ulike stillingsstørrelser. Både administrasjon, lærere, fagarbeidere, merkantile og vernepleiere har sin arbeidsplass her. I tillegg har skolebibliotekar og helsesøster faste dager på skolen. 

Beliggenhet

Alvdal barneskole ligger litt sør for kommunesenteret Steia på østsiden av jernbanen. Anlegget er fint plassert med skogen som nærmeste nabo. Alvdal ungdomsskole og svømmehall ligger i kort gangavstand på vestsiden av jernbanen.  Det nye anlegget gir skjermede og sonedelte uteområder som innbyr til ulik aktivitet. Skoleområdet skal være trafikksikkert, og det er etablert klare gangsoner som styrer trafikken av myke trafikanter til og fra busser og drosjer.

Kulturstua og Alvdalshallen

Kulturstua med sitt amfi rommer samtlige elever og ansatte med sine 180 faste sitteplasser. Scenen er utstyrt med sceneteppe, scenemoduler og nedsenkbare slag, profesjonelt scenelys og et fullverdig lydanlegg med både håndholdte mikrofoner og mygger.

Alvdalshallen benyttes til fysiske aktiviteter både i skole og SFO. Hallen rommer én håndballbane, men kan også deles i tre og brukes som tre volleyballbaner eller basketballbaner. I tillegg er hallen utstyrt med hev- og senkbar turngrop. Til Alvdalshallen hører det fire garderober og to instruktørgarderober, samt tribune.

Kulturskole og SFO

Alvdal kulturskole tilbyr barn og unge opplæring i ulike kunst- og musikkfag og har øvingsrom og undervisningslokaler på Alvdal barneskole. Skolefritidsordningen har ca. 50 tilmeldte fra 1.-4.trinn. SFO har åpningstider fra 0645 – 1645 og er åpent i skolens høst- og vinterferie samt fire uker om sommeren. 

Alvdal Ungdomsskole

Alvdal ungdomsskole ligger rett ved Alvdal barneskole og sammen utgjør det et kompakt og godt undervisningsområde med alle fasiliteter. Tilhørende Alvdal ungdomsskole er en svømmehall som brukes av alle Alvdals skoler. 

Storsteigen VGS

Storsteigen VGS har ca. 100 elever innen utdanningsprogram naturbruk, med profiler for allsidig fjellandbruk, hest, entreprenørskap, friluftsliv og studieforberedelse.Elevene kan også få studiekompetanse ved at skolen tilbyr Vg3 naturbruk studieforberedende og påbygg etter yrkesfaglig fordypning (YF).

Skolen har et allsidig skolegardsbruk med nye driftsbygg for husdyr, stallplass til 18 hester, internat med plass til ca. 30 elever, og seter i Norges lengste og i manges øyne vakreste, seterdal.

Skolested Storsteigen vgs er også studiested under Fagskolen Innlandet med tilbudet grovfôrbasert husdyrhold for fjellandbruket parallelt med agronomutdanning for voksne.