Fang drømmeørretten i et idyllisk fjellvann, stor-harren i Glomma eller dra på jakt etter gjedda. Fiskesommeren er rett rundt hjørnet!

Foto: Tore Rasmussen Steien, Alvdal midt i væla

I Alvdal kan du løse et felles fiskekort som gjelder for en stor del av fiskemulighetene i kommunen. Både elvestrekninger i dalbunnen og i fjellet, samt flere fjellvann. Haustdalen Fiskerlag har fiskekort for Haustsjøen, mens Alvdal Grunneierlag står for administrasjonen av fem fiskekortområder som inngår i et felleskort.

Mer om fisking i Alvdal her