Foto: Ivar Thoresen

Tidspunkter for julens gudstjenester oppdateres nærmere.