Foto: Tove Tronslien

Etter initiativ av en gruppe enkeltpersoner ble portalen www.opplevalvdal.no åpnet i juni 2016.

Alle aktører innen reiseliv, handel og næring, samt lag og foreninger i Alvdal har mulighet til profilering gjennom denne portalen. I tillegg blir arrangement, severdigheter og aktiviteter presentert. Ønsket er at alle skal finne all informasjon de trenger om Alvdal på portalen. Dette enten du er turist, gjennomreisende, mulig tilflytter, hytteeier eller fastboende i Alvdal. Vi håper portalen skaper nysgjerrighet og interesse for bygda og at vi skal få vist fram alt Alvdal har å by på.

Portalen eies og drives av foreningen Opplev Alvdal. Portalen har mottatt støtte til etablering fra Alvdal kommune og deltagende aktører.

Vi ønsker at www.opplevalvdal.no skal være en levende portal. Vi mottar gjerne dine synspunkter og forslag til forbedringer på e-post post@opplevalvdal.no. Du kan også kontakte et av styremedlemmene i Opplev Alvdal.

Dersom du har bilder du mener kan passe inn på siden og som du ønsker å gi oss rett til å bruke på portalen, send disse på mail til post@opplevalvdal.no. Oppgi fotograf og kort info om motivet (sted/arrangement/spesiell begivenhet).

Foreningen Opplev Alvdal

Foreningen Opplev Alvdal (tidligere Alvdal Aktivitet) ble etablert i 1999. Opp gjennom årene har det vært ulike driftsformer og varierende aktivitet. Foreningen drives på dugnad.

Formålsparagrafen: «Opplev Alvdal er et fellesorgan for de organisasjoner, institusjoner, bedrifter, offentlige organer og enkeltpersoner, som har interesse av å utvikle, produsere, markedsføre og selge varer, tjenester og opplevelser i Alvdal. Opplev Alvdal skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser, arbeide for positiv utvikling av medlemmenes næringer og interesser. Opplev Alvdal skal arbeide for forståelse, samarbeide og samhold blant medlemmene.»

Styret

Styret i Opplev Alvdal ledes per 1. januar 2024 av Nina Christin Østgaard. Ta gjerne kontakt med en av oss i styret om du har spørsmål eller innspill:

 • Nina Christin Østgaard
  E-post: ninachristin.ostgaard@kristiania.no
 • Siri Hafstad Eggset
  E-post: siri.eggset@gmail.com
 • Marte Thoresen
  E-post: mthoreess@gmail.com
 • Klara Skovro Thoresen
  E-post: klarathoresen@gmail.com
 • Anne Goro Tronsmo Haugland
  E-post: annegoro@gmail.com