Den enkleste måten å komme til Alvdal er med bil. RV3 går gjennom Alvdal, som er hovedfartsåren mellom Oslo og Trondheim gjennom Østerdalen. Alvdal har gode parkeringsmuligheter og muligheter for el-bil lading. 

For å komme til Alvdal, følg skiltingen fra E6 til Tynset, eller Alvdal ved Hjerkinn. Avkjøring langs E6 er ved Ulsberg, Hjerkinn og Kolomoen bru.

I Alvdal er det ingen parkeringsavgift, og det er gode parkeringsmuligheter over hele kommunen. For trailere, er det døgnhvileplass ved siden av Taverna Alvdal langs RV3.

Avstander til Alvdal

Oslo: 310 km
Trondheim: 200 km
Bergen: 530 km
Bodø: 900 km
Tromsø: 1530 km

Drivstoff

På Alvdal kan har vi 3 bensinstasjoner, 1 LPG stasjon og 2 ladestasjoner for El-bil (vanlig El-bil og Tesla).
3. ladestasjon kommer høsten 2016 ved Shell langs RV3.