Mange alvdøler påstår at det ikke finnes vår på Alvdal. Det er vinter og snø. Så er det vinter og grått (april/mai). Grønne trær og plener får vi som regel i siste halvdel av mai.