Monumentet av Kjell Aukrust, Solan og Ludvig står og skuer utover Steijela.

Aukrustmonumentet på Steia i Alvdal om sommeren
Foto: Ivar Thoresen

Det er Nils Aas, en av Norges viktigste billedhoggere, som har laget monumentet av Kjell Aukrust, sammen med selvsikre Solan Gundersen og den mer forsiktige Ludvig. Monumentet ble avduket 5. august 1989 i Alvdal sentrum, etter initiativ fra Alvdal idrettslag.

VI ANBEFALER OGSÅ