Utsikt mot Tronfjell fra Baugsberget. Foto: Ingeborg Bang

Det skogkledde berget er et fint turområde hvor man kan vandre i et gammelt gruvemiljø.

I dag er spor etter tidligere tiders gruvedrift godt synlig i Baugsberget. Rundt 1650 ble en av de første kobbermalmårene i Alvdal funnet her.

Med lett adkomst fra merket parkeringsplass ved Ekeberg gård, går nå en natur- og kultursti i lett kupert terreng. Stien er ca 3, 5 kilometer og følger store deler av de gamle veiene som ble brukt under gruvedrifta. Andre kulturminner er også å finne, her er blant annet fangstgroper og kullminer.