Sølna kraftverk er et rent elvekraftverk som utnytter fallet på 18 meter i elva Sølna.

Vannkraftverket startet produksjonen i 1916 og eies av Østerdalen Kraftproduksjon AS. Elvefallet i Sølna er en del av Glommavassdraget.

Nye Sølna kraftverk åpnet høsten 2016, og skal produsere 15, 7 GWh fornybar energi i året, 13, 7 GWh mer enn det gamle kraftverket gjorde. Den nye oppdemmingen danner en innsjø i magasinet som har et areal på 100 mål. Utbyggingen er gjort av av Østerdalen Kraftproduksjon i samarbeid med Eidsiva vannkraft – som også skal drifte og vedlikeholde det nye kraftverket.