Fang drømmeørretten i et idyllisk fjellvann, stor-harren i Glomma eller dra på jakt etter gjedda.

I Alvdal kan du løse et felles fiskekort som gjelder for en stor del av fiskemulighetene i kommunen. Både elvestrekninger i dalbunnen og i fjellet, samt flere fjellvann. Haustdalen Fiskerlag har fiskekort for Haustsjøen, mens Alvdal Grunneierlag står for administrasjonen av fem fiskekortområder som inngår i et felleskort. Vil du fange drømmefisken eller finne gjemte fiskeperler ta kontakt med @fishinpat for guiding til de beste plassene!

Kjøp felleskort her, fiskekort for Haustdalen herpå campingplasser eller på Alvdal-Tynset sport

Priser:

Fiskekort for Haustdalen: Døgn kr 70,- | Uke 300,- | Sesong 500,-
Felleskortet for fem områder i Alvdal: Uke kr 500,- | Sesong kr 1 000,-
Felleskortet for ett område: Døgn kr 70,- | Uke kr 300,- | Sesong kr 500,-

Haustsjøen med bekker og tjern
Haustdalen er det lett tilgjengelige fiskevann i flott turterreng. Fiskekortet dekker fiske i Haustsjøen med tilstøtende tjern og elva Høsta. Haustsjøen har ørret i fin kondisjon. Kjøp fiskekort for Haustdalen her, eller på Alvdal-Tynset sport. 

Felleskortet:

Glåma/Folla – kortområde 1
Elveløpene Glåma og Folla med nedre del av Sølna ligger lett tilgjengelig i dalbunnen. Elvene byr på flere mil med fristende fiske i kort avstand fra vei. Fiskeskilt er satt opp på flere steder fra offentlig veinett. Glåma og Folla har stor forekomst av spesielt harr. Ørrettbestanden er også god, og elvene huser flere store rugger. I stillere partier av elva kan man få gjedde på kroken, og elva har også abbor, sik og lake på strekningen. Mengden bunndyr er rik i elvene. Glåma og Folla er et eldorado for fluefiskere med god plass i elva!

Breidsjøen og Sølnsjøen – kortområde 3
Sølndalen med elver og sjøer ligger i et fjellandskap med Store Sølnkletten på 1827 moh som et ruvende landemerke innerst i dalføret. Vannene som speiler seg i tregrensa har lettest adkomst fra rv 29 med sætervei som fører helt inn til Nordsjøen i Breidsjøvassdraget. Området huser både røye og ørret. Vassdraget egner seg godt for kano mellom valgte fiskeplasser. Øverste del av Sølna – Håan, har flere fine kulper der elva snor seg nedover i stiller og stryk. Sølnsjøen har store mengder røye, men størrelsen bærer noe preg av antallet. Det er lett adkomst til flere fiskevann, noe som gjør området barnevennlig for fisketur i fjellheimen.

Aumavassdraget, Kvislå og Storbekkjølen – kortområde 5
Aumdalen og Storbekkjølen er et område for de som liker villmark. Her er det både vilt og vakkert med turmuligheter for de som liker avsidesliggende fiskeplasser og rolig fiske-opplevelser. Aumdalen strekker seg vestover fra Glåmadalføret med sætervei gjennom hele dalen. Her er det sideliggende småtjønner der det er lettest å få seg noen ørrettpinner tilpasset stekepanna. Det er oppmerket DNT sti til Kvislåtjønna fra parkeringsplass før Kvislåtsætra. Storbekkjølen har lettest adkomst fra Urlikjølen i Aumdalen eller opp vei til fots langs Storbekken fra Glåmadalføret. Området egner seg utmerket til en tur med markstang og fristende markklyse langs rolige bekker med påfølgende fersk ørretmiddag! Storbekkjølen huser både ørret og røye.

Kvebergstjønna – kortområde 7
Kvebergstjønna ligger på kjølen øst for Glåma, med avkjørsel fra rv 3 sør for Alvdal sentrum. Det er bilvei helt opp til vannet, noe som gjør fiskemulighetene spesielt barnevennlig. Gapahuk for ly av vær og vind står oppført kort gangtur fra vei. Fiskevannet har Tronfjell ruvende opp noe lenger nord, og flott utsikt til hele Alvdal Vestfjell i sør. Kvebergstjønna har både ørret og røye å by på. Vannet er godt kultivert med utsetting av ørret over lengre tid, samt også røye de siste åra. 

Strålsjøen – kortområde 9
Strålsjøen ligger idyllisk til ved Strålsjøgrenda nær Savalen. Lettest adkomst er fra rv 29 ved Einunna bru. Lomnesvola stiger behagelig opp sør for sjøen, mens veien gjør fiskemulighetene lett tilgjengelig. Mot nord ligger en liten strandlinje egnet som badeplass, som gjør vannet svært så familievennlig. Strålsjøen huser både ørret og røye, og fiskelaget kultiverer vannet godt som resulterer i gode fangster av spesielt ørret. Vannet er svært næringsrikt med påfølgende fangster i god kondisjon!

Kontakt

  • Haustdalen Fiskerlag – leder, Torkild Vardinær, tlf.: 91 30 81 04
  • Alvdal grunneierlag – leder, Gudmund Tronsmoen, tlf.: 916 08 165