Foto: Ivar Thoresen

Meieriet er en hjørnesteinsbedrift i Alvdal med over 100 ansatte. Her produseres både gulost og brunost.

I 1995 kjøpte Synnøve Finden et nedlagt meieri i Alvdal, og bygget opp et moderne anlegg. Her ble nyeste teknologi tatt i bruk for å sikre høy effektivitet i prosessene og kvalitet på produktene. Høsten 1996 ble Synnøve Gulost lansert og i januar året etter kom Synnøve Brunost. I dag er meieriet i Alvdal, Synnøve Findens største produksjonsanlegg, og et av Norges aller største og mest moderne meierier. 

E-post: oyvind.berg@synnove.no
Nettside: Klikk for å lese mer
Adresse: Grindegga 31