TronTalks arrangeres i Alvdal og Tynset 20.-22. oktober. “Grepet av følelser?” er tema for festivalen, der du kan få møte spennende personer som Hedvig Montgomery, Ane Dahl Torp, Magnus Takvam, Kari Steihaug, Sigurd Hole, Einar Øverenget og mange flere.

Hva betyr det å leve akkurat nå? Vi griper etter en livsfølelse som gjør det mulig og tålelig å leve et godt liv. Ingen følelse, heller ingen bevegelse, sa Arne Næss. – Vi bør oftere og uten skrupler snakke om hvordan vi føler det, føler oss og føler verden, la filosofen til. Asset 5

Vilje var tema for samtalefestivalen i 2020, Høre til i 2021 og Ekko (Oppmerksomhet) i 2022. I år handler det om Grepet.

TronTalks 2023 handler i år om følelsenes plass i våre liv. Her og nå.

Å finne språk, musikk eller bilder for det vi føler, handler om å finne verktøy for å forstå seg selv og andre. Mange griper etter ord eller kunst for å beskrive det som ikke lar seg beskrive. Våre følelser er ofte skjult for oss selv og for andre. Det er vanskelig å snakke om, det er stort, komplekst og ofte noe vi ønsker å holde for oss selv. Frykten for våre egne følelser kan ødelegge liv, spesielt i ung sårbar alder.

Å tre inn på verdens scene og gjøre fortellingen om seg selv synlig gjennom å dele den med andre mennesker, spiller en avgjørende rolle for menneskets selvforståelse – sier den tysk-jødiske filosofen Hannah Arendt.

Dagens offentlige samtale er preget av følelsesutbrudd, krenkelse og affekt. Ytringsrommet er blitt smalere av føleriet. Hva skjer når «alle snakker om følelser», vektløst og flyktig på sosiale medier og i mediabildet?

Hvordan kan vi bidra til en respektfull samtale der følelsene har en naturlig plass?  

Årets festivalprofil er bassisten og komponisten Sigurd Hole som skriver et bestillingsverk for festivalen med tittelen Extinction Sounds

I tillegg kommer:

 • Hedvig Montgomery – psykolog med familieterapi som spesialitet
 • Magnus Takvam – politisk journalist og forfatter.
 • Ane Dahl Torp – skuespiller
 • Kari Steihaug – billedkunstner
 • A Tonic for the troops – jazzband
 • Rune Christiansen – lyriker og romanforfatter
 • Harald Vestgöte Kirsebom -forfatter og interkommunal kommunepsykolog
 • Einar Øverenget – filosof 
 • Hans Herlof Grelland – professor i kvantekjemi
 • Ola Jonsmoen – forfatter
 • Even Ruud – professor og psykolog 

Kjøp billetter og les mer om TronTalks og på hjemmesidene: https://www.trontalks.no/