Kulturlivet i Alvdal er rikt og byr på en rekke ulike aktiviteter.

Mange av de kulturelle arrangementene foregår i storstua på Sjulhustunet, Alvdal kulturstue. Her er det fast amfi med 180 sitteplasser, og er dermed en fin arena for konserter og teater, men også foredrag.