Møteplass og sosial arena – frivilligheten er ryggraden i bygdesamfunnet.

Alvdal Idrettslag

Alvdal har rike idrettstradisjoner, og Kjell Aukrust hadde sine ord i behold da han beskrev at det knapt var mulig å støtte seg på ei bokhylle i Alvdal uten at det datt ned en kongepokal eller to. Både innen ski og fotball har bygda hatt utøvere og lag helt i Norgestoppen.

Alvdal Turforening

Alvdal turforening har siden 1981 vært en stor arrangør av tur- og friluftsaktiviteter i bygda.

Flere lag og foreninger på Alvdal