Alvdal turforening har organisert og arrangert turer og friluftsaktiviteter i bygda siden 1981.

Foto: Johan Ragnar Eggen

Gjennom en rekke organiserte aktiviteter og turer for fellesskapet, har turforeninga som formål å fremme friluftsliv i Alvdal, i tillegg til å verne om natur og miljø. Alvdal turforening har en stor og aktiv medlemsmasse, som er med på å bidra til å holde stier og løyper ved like og hytter og serveringssteder åpne.

På sommerstid har turforeninga ansvar for Stolpejakten, vedlikehold av stier og organiserte turer. På vinteren prepareres 120 kilometer med skiløyper rundt om i bygda, i tillegg til at skihytta Allmannstua holdes åpen for servering.