Alvdal kirke er en langkirke i tre fra 1861.

Alvdalskirka, med tilhørende kirkegård, ble innviet 12. oktober 1861. Den er tegnet av arkitekt Christian Heinrich Grosch og rommer 600 plasser. Kirka ble bygget i perioden 1855 til 1861, og erstattet en gammel kirke fra 1709 som lå omtrent en kilometer unna. Den nye kirka inneholder gjenstander fra den gamle, blant annet klokkene – som det i dag er to av. Altertavlen er fra 1882, og motivet ”Jesus i Getsemane” er malt av Carl Fridtjof Smith. Døpefonten i kleberstein er fra 1930, og en rekke kirketekstiler er laget av lokale kunstnere.

Lille-Elvdalens Sognekald, det som i dag er Alvdal prestegjeld, ble opprettet ved kongelig resolusjon av 10.juli 1862. Alvdal prestegjeld har kun én kilde, men gudstjenester holdes gjerne i flere grendehus.

Se alvdalkirke.com for oppdatert informasjon.