Alvdal vestfjell er et variert og turvennlig fjellområde med tilknytning til Rondane.

Fjellområdet vest for Alvdal strekker seg nordover mot Folldal, vestover til Rondane, og mot Atna i sør. Området preges av lavkledde, runde formasjoner, med spredt bjørkeskog langs flere vassdrag.

DNT har merkede stier som knytter sammen DNTs betjente og selvbetjente hytter, samt privateide turisthytter. Breisjøseteter turisthytte og Korsberghytta er de mest besøkte hyttene, og gir tilgang til mange flotte fotturer.

Området er tilgjengelig og et utmerket turområde også om vinteren hvor det blir kjørt opp skiløyper både i Sølndalen og Haustdalen.

VI ANBEFALER OGSÅ
Sølnkletten
Haustdalen
Tronfjell
Jutulhogget
Alvdal Sentrum (Steia)
Sognan og gamle Folldalsvei