På Tronfjell finner du graven og minnesmerket til den indiske vismannen Sri Ananda. Dette er historien om den folkekjære filosofen som kom ridende på sin hvite hest til Alvdalsbygda.

Foto: Kjell Barstad

Sri Ananda er viden kjent som «Vismannen på Tronfjell», men lokalt i Nord-Østerdal mest kjent under navnet Baral. Egentlig heter han Swami Sri Ananda Acharya, og var både dikter, professor, filosof og vismann. Han kom fra Bengal i India, hvor han ble født 29. desember 1881. Han døde 8. mai 1945, i Alvdal.

Han kom til Norge i desember 1914, og bosatte seg på ei seter i Tronsvangen i Alvdal i september 1917. Dette stedet kalte han Gaurisankar – oppkalt etter et av de høyeste fjellene i Himalaya. Her bodde han fram til fredsdagen 8. mai 1945, da han i samme time som freden ble forkynt over hele verden, gikk inn i en tilstand som i India kalles samadhi og etter en periode på over tre uker «forlot sitt legeme for godt». Han ble erklært død den 13. juni 1945

Sri Ananda var den første indiske yogi og sannyasi som kom til Norden i moderne tid. Etter Swami Vivekanada var han også den første som reiste til Vesten, og han var den første inder med akademisk bakgrunn som presenterte indisk filosofi på en systematisk måte for den vestlige verden. Baral var dessuten den den første sannyasi som bosatte seg i vesten og som forlot sin kropp her. 

Baral ble naturlig nok en svært særpreget person i den lille Alvdalsbygda når han med sin store turban kom ridende på sin hvite hest. Men han var ingen fjern og opphøyet filosof – han var svært folkekjær og hadde mye besøk, blant annet tok han ofte imot skoleklasser i sitt hjem som han serverte boller og kakao til.

Hans rike forfatterskap omfatter et trettitalls titler som spenner over et mangfold av temaet og sjangre. Her finner vi blant annet lyrikk, sanger, dramatikk, allegorier, faglitteratur som behandler filosofi og åndelighet, og en kokebok. Mest fremtredende er likevel hans idé om Fredsuniversitetet, som han hadde med seg fra India. Den dypere meningen med hans liv og virke vil nok først bli forstått og verdsatt i fremtiden. 

Sri Ananda er gravlagt på Tron i en høyde på rundt 1 400 meter over havet, nedenfor Trontoppen og med utsikt mot Snøhetta og Savalen. Det er merket sti bort til graven fra Flattron. 

I 1979 reiste Einar Beer et minnesmerke over Sri Ananda på Flattron (1 300 moh.) på Tronfjell ved det stedet der Fredsuniversitetet er planlagt.