20 km sør for Alvdal sentrum ligger Nord-Europas største juv. 

Jutulhogget er et mektig syn med sine stupbratte vegger som er opptil 240 meter djupe, og der det streker seg bortover 2,5 kilometer. 

Sagnet sier at Jutulhogget ble til da Rendalsjutulen ville hogge seg vassrenne over kjølen til Glomma. Da Glomdalsjutulen oppdaget dette, skal ha ha kastet i øks i hodet på Rendalsjutulen, så han døde. Det vi i alle fall vet er at juvet oppstod for over 10.000 år siden – helt mot slutten av siste istid. Da brøt vann fra den breddemte innsjøen Nedre Glomsjø plutselig ut under isen, og dannet et nytt løp østover gjennom løsere bergmasser. Da den brast, ble det enorme flommer av smeltevann, som raskt gravde ut Jutulhogget slik vi ser det i dag. 

Jutulhogget er et fredet naturreservat, fra 1959. Som ett av 100 steder i verden, står juvet på UNESCOs liste over geologiske landemerker med stor betydning for å forstå jordas historie. Jutulhogget har dessuten et helt spesielt planteliv. Her er plantearter som du ikke finner andre steder i Fjellregionen, men som normalt hører hjemme i mer sørlige breddegrader. Juvet er også et viktig hekkeområde for fugler. 

Alvdalstegneren Helge Ness har laget ei dramatisk framstilling av sagna om hvordan Jutulhogget ble til: 

 


Har du lyst til å høre resten av historia om øksehogget og hvorfor det ble laget? Hele boka kan man få kjøpt på bokhandelen i Alvdal.

Vi anbefaler også: