Monumentet på Tron er en minnestein over den indiske filosofen, dikteren og professoren Sri Ananda, som bodde på Tronsvangen. 

Monumentet ble reist av Einar Beer i 1979, og er en minnestein over Swami Sri Ananda Acharya (Baral) og samtidig første stein til det planlagte Tronfjell Fredsuniversitet. Fresuniversitet er regulert for på Flattron, og vedtatt av Alvdal kommunestyre 26. april 2012. 

Monumentet ligger i 1300 meters høyde på Flattron, som også er kalt «Fredsplatået». Den fire meter høye bautan er i hvit granitt fra Vingelen med relieff og inskripsjoner, ved siden av en steinmur med inskripsjoner. 

Besøk Baralas grav og les mer om den indiske filosofen.