En av Alvdals første industribedrifter representerer overgangen fra hjemmehåndverk til spesialisert håndverksbedrift.

Nyhus garveri spesialiserte seg på produksjon av tømmer og reip. Drifta kom i gang i slutten av 1860-årene og holdt det i gang til slutten av 1950-årene. Da aktivitetene var på det største, hadde garveriet fire ansatte og helårsdrift. Garveriet ble ikke avvikla, men døra ble stengt da den siste garveren av fjerde generasjon Nyhus var kommet godt opp i åra. Det eies i dag av Alvdal kommune, og er fullt utstyrt med redskap, halvfabrikata og ferdige varer.

Garving er prosessen med bearbeiding av huder og skinn, omstendig fordi den for eksempel er avhengig av rikelig med vann. Derfor ligger Nyhus gård gunstig til ved Kvennbekken.

For mer informasjon, kontakt kulturkontoret på tlf 62 48 90 39