Lomsjødalen ligger i nærheten av Sandvika (Savalen), og har bilvei via Folldalsveien (RV29) eller Sivildalen (Strømmen). Løypenettet i Lomsjødalen er nytt og har flere varierte løyper.

Lomsjødalen er også en populær setergrend med tilknytning til både Savalen, Gardvikåsen og Rødalen. Normalt kjøres løypa opp i vinterferie og påskeferie – se Skisporet for mer informasjon.

Lomtjønn

Løypen rundt Lomtjønn er på 4,1 km, og er en fin tur med varierte nivåer. Anbefalt parkering er ved ”Høgda” (på toppen av veien fra Folldalsveien).

Sandvika

Fra Sandvika (Savalen) til Lomsjødalen går løypen på veien, og har en slak oppoverbakke på ca. 2,1 km. Parkering i Sandvika (fra Sivildalen).

Ørvangen

Litt nordvest for Sandvika, går løype til Lomsjødalen over Vesletjønna. Lengden på løypen er 3,5 km og det er parkering ved Ørvangen.

Nausterdalen

Løypen til Nausterdalen starter ved enden av Savalen (demningen i Sivildalen – mot Strømmen) og er på 1,3 km. Merket parkeringsplass med god plass.

Veien via Sivildalen har elektronisk bom, og det er bomvei over Lomsjødalen. Det er ikke mulig å kjøre gjennom Lomsjødalen på vintertid, og parkering er mulig ved «Høgda» (det øverste punktet på veien). 

Turforslag fra ut.no

Nyttig informasjon

Servering
Skistua Allmannstua ligger på Østkjølen, og er Alvdal Turforening sitt serveringssted. Allmannstua er åpen hver helg store deler av vinteren- se kalender på Alvdal midt i væla for serveringstider. Det er også servering på ulike hytter i høysesong. Dette blir annonsert på Facebook og i avisene.

Ruteplan for oppkjørte løyper
For opplysninger om oppkjørte løyper, se nettsiden til Alvdal Turforening. På Skisporet ligger status på oppkjørte skiløyper i hele regionen.

Vær og føreforhold
Ofte der det mildere opp i fjellet enn nede i bygda, og ta høyde for at været kan snu fort. For temperaturvarsler, se nettside til NØK. For temperaturvarsel på Allmannstua, send SMS til «002285 temp 2560» til 26177. Husk at kjøretøy med diesel må ha vinterdiesel i kalde perioder. Vinterdiesel selges på alle bensinstasjoner i hele regionen.

Parkering og betaling
Det er gode parkeringsmuligheter ved startpunktet til alle skiløyper. Noen steder kan det være parkeringsavgift om vinteren. Ved elektronisk bom betaler man med vanlig bankkort, mens ordinær bomveier krever mynter. Kun norske mynter kan benyttes.

Utstyr
Trenger du utstyr til skituren, ta turen innom Alvdal-Tynset Sport AS på Steia